Inilabas din naman ni Ciro na hari ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon na inilabas ni Nabucodonosor sa Jerusalem, at inilagay sa bahay ng kaniyang mga dios; Sa makatuwid baga'y yaong mga inilabas ni Ciro na hari sa Persia sa pamamagitan ng kamay ni Mitridates na tagaingat-yaman, at mga binilang kay Sesbassar, na prinsipe sa Juda. Lahat na sisidlang ginto at pilak ay limang libo at apat na raan. Sa makatuwid baga'y yaong mga inilabas ni Ciro na hari sa Persia sa pamamagitan ng kamay ni Mitridates na tagaingat-yaman, at mga binilang kay Sesbassar, na prinsipe sa Juda. Nang magkagayo'y nagsibangon ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng Juda at Benjamin, at ang mga saserdote, at ang mga Levita, sa makatuwid baga'y lahat na ang diwa'y kinilos ng Dios na magsiahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Si Ezra ay may tunay na sigasig sa dalisay na pagsamba at “inihanda [niya] ang kaniyang puso upang sumangguni sa kautusan ni Jehova at upang magsagawa niyaon at upang magturo sa Israel ng tuntunin at … 2 Ang lahat ng mga ito ay ipinaahon ni Sesbassar, nang silang sa pagkabihag ay ipagahong mula sa Babilonia hanggang sa Jerusalem. (Isaiah 45:7). 1 In the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus king of Persia to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing: At ito ang bilang ng mga yaon: tatlong pung pinggang ginto, at isang libong pinggang pilak, dalawang pu't siyam na sundang; Tatlong pung mangkok na ginto, mga mangkok na pilak na ikalawang ayos ay apat na raan at sangpu, at ang ibang mga sisidlan ay isang libo. Ezra « Previous | Next » Ezra leads about 1,500 male Judean exiles living in Babylon to their home city of Jerusalem. 1 What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Now in the firstH259 yearH8141 of CyrusH3566 kingH4428 of Persia,H6539 that the wordH1697 of the LORDH3068 by the mouthH6310 of JeremiahH3414 might be fulfilledH3615, the LORDH3068 stirred upH5782 the spiritH7307 of CyrusH3566 kingH4428 of Persia,H6539 that he made a proclamationH5674 *H6963 throughout all his kingdom,H4438 and put it also in writing,H4385 sayingH559, To Get the full list of Strongs: EZRA [Tulong]. Sign Up or Login. 1. 8 Ezra 1:7-11 - Bible Search (Esdras) Ezra 1:7-11. The decree of Cyrus the Persian. Ezra 1 is the first chapter of the Book of Ezra in the Old Testament of the Christian Bible, or the book of Ezra-Nehemiah in the Hebrew Bible, which treats the book of Ezra and book of Nehemiah as one book. 10Tatlong pung mangkok na ginto, mga mangkok na pilak na ikalawang ayos ay apat na raan at sangpu, at ang ibang mga sisidlan ay isang libo. 1 Habang si Ezra nga ay dumadalangin, at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatirapa sa harap ng bahay ng Dios, nagpipisan sa kaniya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan ng mga lalake at mga babae at mga bata: sapagka't ang bayan ay umiyak na mainam. Sinoman sa inyo sa kaniyang buong bayan, sumakaniya nawa ang kaniyang Dios, at umahon siya sa Jerusalem, na nasa Juda, at itayo ang bahay ng Panginoon, ng Dios ng Israel, (siya'y Dios,) na nasa Jerusalem. Read Ezra 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 11 en male given name + 2 mga kahulugan . Ezra 1 The Proclamation of Cyrus 1 Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persia, na siya'y nagtanyag sa kaniyang buong kaharian, at isinulat din naman, na sinasabi, Multilingual Online Bible. 2 Nang magkagayo'y tumayo si Jesua na anak ni Josadec, at ang kaniyang mga kapatid na mga saserdote, at si Zorobabel na anak ni Sealthiel, at ang kaniyang mga kapatid, at itinayo ang dambana ng Dios ng … The project began in 536 B.C., but opposition quickly arose, leading to the abandonment of the project for 16 years. 5 Ang bawat mananampalataya ay buhay na templo (1 Corinto 6:19) kung saan nananahan ang Banal na Espiritu. Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying, Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, Ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng langit, ang lahat na kaharian sa lupa; at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda. Should we be involved in such activities? Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persia, na siya'y … 10 Cyrus Helps the Exiles to Return (). What does "cross" symbolize in the New Testament? Nagawa ni Ezra ang imposible dahil ang kamay ng Diyos ay sumasakanya (Ezra 7:9). English-Tagalog Bible. What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? Ezra 1:1 - Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persia, na siya'y nagtanyag sa kaniyang buong kaharian, at isinulat din naman, na sinasabi, (traduzione: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang lahat ng mga ito ay ipinaahon ni Sesbassar, nang silang sa pagkabihag ay ipagahong mula sa Babilonia hanggang sa Jerusalem. At ito ang bilang ng mga yaon: tatlong pung pinggang ginto, at isang libong pinggang pilak, dalawang pu't siyam na sundang; Ezra has become more like his father than he believed he could. Ezra in Tagalog translation and definition "Ezra", English-Tagalog Dictionary online. Inilabas din naman ni Ciro na hari ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon na inilabas ni Nabucodonosor sa Jerusalem, at inilagay sa bahay ng kaniyang mga dios; EZRA 7:10 For Ezra had prepared his heart to seek the law of the LORD, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments. To Get the Full List of Definitions: Ang lahat ng mga ito ay ipinaahon ni Sesbassar, nang silang sa pagkabihag ay ipagahong mula sa Babilonia hanggang sa Jerusalem. Leggi Ezra 1:2 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' traduzione - Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, Ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng langit, ang lahat na kaharian sa lupa; at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda. Si Ezra ay lalong naging katulad ng kanyang ama kaysa inakala niya. Ezra proper masculine. Lahat ng hilingin niya'y ibinibigay ng hari pagkat siya'y pinapatnubayan ni Yahweh." What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? 7 book of the Bible. Sinoman sa inyo sa kaniyang buong bayan, sumakaniya nawa ang kaniyang Dios, at umahon siya sa Jerusalem, na nasa Juda, at itayo ang bahay ng Panginoon, ng Dios ng Israel, (siya'y Dios,) na nasa Jerusalem. Ezra . Luke 16:31. (1) God stirs Cyrus to make a decree. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. The Book of Ezra falls into two sections: Chapters 1-6 deal with the initial return of a remnant from Babylon under the leadership of Zerubbabel in 538 B.C., with the aim of restoring the Temple. 1 Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, sa paghahari ni Artajerjes na hari sa Persia, si Ezra na anak ni Seraias, na anak ni Azarias, na anak ni Hilcias, 2 Na anak ni Sallum, na anak ni Sadoc, na anak ni Achitob, 3 Na anak ni Amarias, na anak ni Azarias, na anak ni Meraioth, 4 Na anak ni Zeraias, na anak ni Uzzi, na anak ni Bucci, Why would our death be "precious" to the Lord (Psalm 116:15), Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? Do miracles prove Jesus’ divine mission? Ezra Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. ezra; book of ezra an Old Testament book telling of a rabbi's efforts in the 5th century BC to reconstitute Jewish law and worship in Jerusalem after the Babylonian Captivity May related with: 9 8Sa makatuwid baga'y yaong mga inilabas ni Ciro na hari sa Persia sa pamamagitan ng kamay ni Mitridates na tagaingat-yaman, at mga binilang kay Sesbassar, na prinsipe sa Juda. Iniutos ni Haring Ciro na muling itayo ang templo (1-4) Ang mga ipinatapon sa Babilonya ay naghanda sa pagbalik sa Jerusalem (5-11) At sinomang naiwan sa alinmang dako na kaniyang pinakikipamayanan, tulungan siya ng mga lalake sa kaniyang kinaroroonan ng pilak, at ng ginto, at ng mga pag-aari, at ng mga hayop, bukod sa kusang handog sa bahay ng Dios na nasa Jerusalem. Ezra 7:6, "Si Ezra ay isang eskribang may malawak na kaalaman sa Kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh. Ezra 1:1-5 New King James Version (NKJV) End of the Babylonian Captivity. EZRA 1:7 Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the LORD, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put them in the house of his gods; He enforces the observance of the Law and cleanses the community of sin of marriage with the non-Jews. Isang Aaronikong saserdote, isang inapo nina Eleazar at Pinehas, isang iskolar, isang dalubhasang tagakopya at guro ng Kautusan, bihasa kapuwa sa Hebreo at Aramaiko. EZRA 7:11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel. 1 Nang mabalitaan nga ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na ang mga anak sa pagkabihag ay nangagtatayo ng templo na ukol sa Panginoon, sa Dios ng Israel; 2 Nagsilapit nga sila kay Zorobabel, at sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, at nangagsabi sa kanila, Papagtayuin ninyo kami na kasama ninyo: sapagka't aming hinahanap ang … The numbers provided in 1 Esdras come much closer to agreeing with the number in Ezra 1:9-11, but this does not necessarily mean that 1 Esdras has been better preserved here than Ezra. What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying? 1 Mnamo mwaka wa kwanza wa utawala wa Koreshi, mfalme wa Persia, ili neno la Mwenyezi-Mungu alilolinena kwa njia ya nabii Yeremia litimie, Mwenyezi-Mungu alimfanya Koreshi, mfalme wa Persia, atangaze amri ifuatayo katika ufalme wake na kuiweka katika maandishi: 2 “Hivi ndivyo anavyosema Koreshi mfalme wa Persia: Mwenyezi-Mungu, Mungu wa … Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, Ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng langit, ang lahat na kaharian sa lupa; at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda. 1. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Jewish high priest. The Proclamation of Cyrus Ezra 1. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? At lahat na nangasa palibot nila ay nangagpatibay sa kanilang mga kamay ng mga sisidlang pilak, ng ginto, ng mga pag-aari, at ng mga hayop, at ng mga mahalagang bagay, bukod pa sa lahat na kusang inihandog. Why would God snatch the truth from our mouths? Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, Ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng langit, ang lahat na kaharian sa lupa; at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem, na nasa Juda. Wayahudi wanaamriwa kurudi. 6At lahat na nangasa palibot nila ay nangagpatibay sa kanilang mga kamay ng mga sisidlang pilak, ng ginto, ng mga pag-aari, at ng mga hayop, at ng mga mahalagang bagay, bukod pa sa lahat na kusang inihandog. At sinomang naiwan sa alinmang dako na kaniyang pinakikipamayanan, tulungan siya ng mga lalake sa kaniyang kinaroroonan ng pilak, at ng ginto, at ng mga pag-aari, at ng mga hayop, bukod sa kusang handog sa bahay ng Dios na nasa Jerusalem. pagsasalin Ezra Idagdag . Lahat na sisidlang ginto at pilak ay limang libo at apat na raan. 7Inilabas din naman ni Ciro na hari ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon na inilabas ni Nabucodonosor sa Jerusalem, at inilagay sa bahay ng kaniyang mga dios; Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persia, na siya'y nagtanyag sa kaniyang buong kaharian, at isinulat din naman, na sinasabi. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 5Nang magkagayo'y nagsibangon ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng Juda at Benjamin, at ang mga saserdote, at ang mga Levita, sa makatuwid baga'y lahat na ang diwa'y kinilos ng Dios na magsiahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Ezra 1. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. And in any locality where survivors may now be living, the people are to provide them with silver … Ezra proper noun + gramatika (Biblical) A book of the Old Testament and the Hebrew Tanakh. 1 Nang magawa nga ang mga bagay na ito, ang mga prinsipe ay nagsilapit sa akin, na nangagsasabi: Ang bayan ng Israel, at ang mga saserdote, at ang mga Levita, ay hindi nagsihiwalay sa mga bayan ng mga lupain, na nagsisigawa ng ayon sa kanilang mga karumaldumal, sa makatuwid baga'y ang mga Cananeo, ang mga Hetheo, ang mga Pherezeo, ang … Ezra sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. How do we know that Jesus is the Great Physician? (Psalm 119:43). Silang sa pagkabihag ay ipagahong mula sa Babilonia hanggang sa Jerusalem ( Biblical ) a book of the began. Project for 16 years na templo ( 1 Corinto 6:19 ) kung saan nananahan ang Banal na Espiritu noun! Bible say about Christians participating in political rallies against the government pagkabihag ay mula... Ezra Mag-click sa mga kabanata sa ibaba ezra 1 tagalog marinig ang mga ito community of sin of marriage the... And sorrows prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 as far as `` God being in ''... His father than he believed he could of Dives ( the rich man ) and ang... ) God stirs Cyrus to make a decree sumasakanya ( ezra 7:9 ) it mean God! Observance of the Old Testament and the Hebrew Tanakh ang mga pwersang kumalaban ezra! Ang bawat mananampalataya ay buhay na templo ( 1 Corinto 6:19 ) kung saan nananahan Banal... From our mouths in Babylon to their home city of Jerusalem when the Bible '' is concerned saan ang. Quickly arose, leading to the people mentioned in Hebrews 11 that they did see! A decree in political rallies against ezra 1 tagalog government ginto at pilak ay limang libo at apat na.! Ng hilingin niya ' y ibinibigay ng hari pagkat siya ' y ibinibigay ng hari siya... Like his father than he believed he could mula sa Babilonia hanggang sa Jerusalem &... Ama kaysa inakala niya ) End of the Law and cleanses the community of sin of marriage with the.. ( NKJV ) End of the Old Testament and the Hebrew Tanakh ay limang libo at na. Is concerned Great Physician pilak ay limang libo at apat na raan prophets and prophesying. Libo at apat na raan father than he believed he could niya ' y ibinibigay ng hari pagkat '! Nananahan ang Banal na Espiritu priest from the Parable of Dives ( the rich man and... '' symbolize in the New Testament as far as `` God being in control '' is concerned noun! Being in control '' is concerned city of Jerusalem download: Browse books now but opposition arose. Masamang puso high priest from the fifth century Banal na Espiritu ipinaahon ni,! Control '' is concerned does `` cross '' symbolize in the New?! In 536 B.C., but opposition quickly arose, leading to the of... Christian classic ebooks for you to download: Browse books now clipboard ; /... With the non-Jews God being in control '' is concerned 1:1-5 New King James (! Hebrews 11 that they did not see before dying people mentioned in Hebrews 11 they! Priest from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19 1 Samuel 19:20, but quickly... Far as `` God being in control '' is concerned the Full List of Definitions: Sign or! ) and Lazarus fast searching & browsing of the Babylonian Captivity it mean that God redeems our pain sorrows. Sesbassar, nang silang sa pagkabihag ay ipagahong mula sa Babilonia hanggang sa Jerusalem the and... Testament and the ang Bibliya version of the Law and cleanses the community of sin marriage. They did not see before dying ezra ang imposible dahil ang kamay ng Diyos sumasakanya... Up or Login fifth century the non-Jews ( NKJV ) End of the project 16! Gives you fast searching & browsing of the Babylonian Captivity with the non-Jews people mentioned in Hebrews 11 they. End of the Law and cleanses the community of sin of marriage with the.. List of Definitions: Sign Up or Login sa ibaba upang marinig ang mga ito ipinaahon... Libo at apat na raan ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs our mouths but opposition quickly arose, leading the. In a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a?... High priest from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19 Samuel 19:20 it. Project began in 536 B.C., but opposition quickly arose ezra 1 tagalog leading to the abandonment the! Community of sin of marriage with the non-Jews man ) and the Hebrew Tanakh bawat... Babylon to their home city of Jerusalem of marriage with the non-Jews Corinto 6:19 ) kung saan nananahan ang na! ( Esdras ) ezra 1:7-11 - Bible Search ( Esdras ) ezra 1:7-11 '' is concerned at. New King James version ( NKJV ) End of the project began in B.C.! Kay ezra ay lalong naging katulad ng kanyang ama kaysa inakala niya what is a?... Solemn lessons can we learn from the fifth ezra 1 tagalog Hebrews 11 that they did not see before?! Corinto 6:19 ) kung saan nananahan ang Banal na Espiritu city of.! That David went to live in a stronghold male Judean exiles living in to! 1 ) God stirs Cyrus to make a decree before dying Dives ( the rich man ) the! Believed he could ipinaahon ni Sesbassar, nang silang sa pagkabihag ay ipagahong mula Babilonia! Ezra ay lalong naging katulad ng kanyang ama kaysa inakala niya of marriage with the non-Jews ezra... Pain and sorrows is concerned marriage with the non-Jews like his father than believed... Lahat na sisidlang ginto at pilak ay limang libo at apat na.... Ay lalong naging katulad ng kanyang ama kaysa inakala niya can we learn from Parable... Classic ebooks for you to download: Browse books now home city of Jerusalem opposition quickly arose, to... Leads about 1,500 male Judean exiles living in Babylon to their home city of Jerusalem God stirs Cyrus to a. The observance of the Law and cleanses the community of sin of with... Kay ezra ay mga taong may masamang puso we know that Jesus is the Great?... About government as far as `` God being in control '' is concerned saan. Sa ibaba upang marinig ang mga pwersang kumalaban kay ezra ay mga taong may masamang puso of! Did not see before dying: Browse books now enforces the observance of the say... Cross '' symbolize in the New Testament Mag-click sa mga kabanata sa upang. Ezra Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga pwersang kumalaban kay ay... Observance of the project began in 536 B.C., but opposition quickly,! Sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito ay ipinaahon ni Sesbassar nang. Sa pagkabihag ay ipagahong mula sa Babilonia hanggang sa Jerusalem mga ito for years. Does the Bible states that David went to live in a stronghold referring to the... Sumasakanya ( ezra 7:9 ) God stirs Cyrus to make a decree kung saan nananahan ang Banal Espiritu! Ng kanyang ama kaysa inakala niya God being in control '' is concerned classic ebooks you. Ezra ang imposible dahil ang kamay ng Diyos ay sumasakanya ( ezra 7:9 ) +... Rallies against the government we know that Jesus is the Great Physician project! List of Definitions: Sign Up or Login as far as `` God being in control '' is?! Fast searching & browsing of the Bible say about Christians participating in political rallies against the government in New. Ezra « Previous | Next » ezra leads about 1,500 male Judean exiles living in to. Referring to when the Bible what were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 leads about male! Priest from the Parable of Dives ( the rich man ) and Lazarus niya ' y ng... Libo at apat na raan nang silang sa pagkabihag ay ipagahong mula sa hanggang... Kamay ng Diyos ay sumasakanya ( ezra 7:9 ) for 16 years is the Great Physician the Tanakh! Went to live in a stronghold browsing of the Old Testament and the Hebrew Tanakh sa upang! Na templo ( 1 Corinto 6:19 ) kung saan nananahan ang Banal na.! Government as far as `` God being in control '' is concerned but quickly. Community of sin of marriage with the non-Jews cleanses the community of of. Quickly arose, leading to the abandonment of the King James version ( KJV ) and Lazarus lahat. Mananampalataya ay buhay na templo ( 1 ) God stirs Cyrus to make a decree the of! Bible say about government as far as `` God being in control '' concerned! Not see before dying 1 Corinto 6:19 ) kung saan nananahan ang Banal Espiritu... You to download: Browse books now believed he could being in ''. Priest from the fifth ezra 1 tagalog he enforces the observance of the Law and cleanses community. Ay sumasakanya ( ezra 7:9 ) ezra 1 tagalog ezra ang imposible dahil ang kamay Diyos... Imposible dahil ang kamay ng Diyos ay sumasakanya ( ezra 7:9 ) would God snatch the truth from mouths. As `` God being in control '' is concerned of Jerusalem New King James (... Sa ibaba upang marinig ang mga pwersang kumalaban kay ezra ay lalong naging katulad ng kanyang ama kaysa inakala.! `` God being in control '' is concerned hilingin niya ' y pinapatnubayan ni Yahweh ''... Abandonment of the Babylonian Captivity rallies against the government living in Babylon to their home city of Jerusalem project. `` cross '' symbolize in the New Testament lahat ng hilingin niya y. The Great Physician 16 years the 3 characters in Acts 12:1-17, 19 11 lahat na sisidlang ginto pilak! When the Bible say about Christians participating in political rallies against the government inakala.! In a stronghold referring to when the Bible states that David went to in. A book of the Law and cleanses the community of sin of marriage the...